אולם הספורט המגנים

בית הספר עירוני ג

 45 מוטה גור

מושב סיטריה

Marcos Gorinstein - Brazilian Jiu Jitsu

Marcos Gorinstein - 052-6646037