אולם הספורט המגנים

בית הספר עירוני ג

 45 מוטה גור

מושב סיטריה