אולם ספורט עירוני גי 

מוטה גור 45

מודיעין

בית הספר הדו לשוני

רחוב אריה בעהם, 7

ירושלים